آگهی مناقصه

url

شهرداری خنجین در نظر دارد به استناد شماره 41319 مورخ 93/04/16 استانداری مرکزی تملک دارائیهای سرمایه ای سال 93 جهت اجرای آسفالت ادامه بلوار  امام خمینی(ره) و خیابان امامزاده ذوالفقار (ع) واقع در شهرخنجین به صورت امانی و پیمانی به پیمانکاران  واجدشرایط واگذار نماید ، لذا از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 10/08/93 به امور مالی شهرداری خنجین مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

1- برآورد اولیه پروژه 1/500/000/000 ریال می باشد.

2- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به میزان 11/000/00 ریال الزامیست.

3- محل دریافت اسناد مناقصه واحد امور مالی شهرداری خنجین می باشد.

4- ارسال رزومه کاری به همراه مدارک فوق الزامیست.

5- ارائه گواهینامه صلاحیت راه و باند یا راه و ترابری الزامیست.

6- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 93/08/10 می باشد.

**تاریخ بازگشایی روز یک شنبه مورخ 93/08/11 ساعت 10 صبح در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کاملتر به شهرداری خنجین مراجعه و یا با شماره تلفن4-08635463982 تماس حاصل نمایند.

حسین آشناور

شهردار خنجین

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*