آگهی مناقصه شهرداری خنجین

مناقصه

روابط عمومی شهرداری خنجین:

شهرداری خنجین در نظر دارد به استناد ابلاغیه شماره 66307 مورخ 93/08/05 استانداری مرکزی اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای سال 93 و همچنین مجوز شماره 767/372 مورخ 93/11/27 شورای اسلامی شهرخنجین ، اجرای آسفالت خیابان های شهیدعبدی ، شهید فیضی و روکش خیابان ولی عصر(عج) شرقی واقع در شهرخنجین به صورت امانی و پیمانی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 93/12/27 به امور مالی شهرداری خنجین مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

1- بر آورد اولیه پروژه از محل تملک دارائیهای سرمایه ای 1/550/000/000 و مبلغ 950/000/000 ریال از اعتبارات داخلی می باشد.

2- ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت به میزان 59/000/000 ریال به عنوان شرکت در مناقصه الزامیست.

3-ارسال رزومه کاری به همراه مدارک فوق  الزامیست.

4- ارسال گواهینامه صلاحیت راه و باند یا راه و ترابری الزامیست.

6- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 93/12/27 می باشد.

*تاریخ بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 93/12/28 ساعت 10 صبح در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

** ضمنا شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کاملتر به شهرداری خنجین مراجعه یا با شماره تلفن 4 الی  35463982-086 تماس حاصل نمایند.

حسین آشناور

                                                                                            شهردار خنجین

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*