گزارش تصویری از عملیات زیر سازی و آسفالت شهرخنجین

DSC_0036

روابط عمومی شهرداری خنجین:

گزارش تصویری از عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان چهارده معصوم(ع)،خیابان شهید محمدی عبدی  و خیابان امامزاده ذوالفقار(ع) شهرخنجین

http://setfa.net/images/llexh88zmqw4u1uf9kvs.jpg

http://setfa.net/images/a8sp9c48x5krxnag14vk.jpg

http://setfa.net/images/9f7vf7ojg0sr8f3u67r.jpg

http://setfa.net/images/ctqdu86lyup1f5w2w9y6.jpg

http://setfa.net/images/g173x0fa1qat16mqg7cb.jpg

http://setfa.net/images/c9rqyfl2645m6j5ad9yn.jpg

http://setfa.net/images/f1s8o32s8c2at63e0tvz.jpg

http://setfa.net/images/0vkgutjorq86cxsdniyk.jpg

http://setfa.net/images/esvwu8p2nsp1f1saozy.jpg

http://setfa.net/images/nmvwbc4hwd7saeaad7yd.jpg

http://setfa.net/images/jkfna83811h8ypdmkv4h.jpg

http://setfa.net/images/j49lbxc5f03gd4gv1hzj.jpg

http://setfa.net/images/vwm0kici82s0ja23duho.jpg

http://setfa.net/images/x7xvbn1w6ovbzqz1l1.jpg

http://setfa.net/images/zunnvhmgc6d9nib8mhvp.jpg

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*